Despre noi

       Consultanță tehnică în domeniul construcțiilor civile;
       Urmărirea execuției în ceea ce privește Controlul, Asigurarea și Managementul Calității;
       Asistarea beneficiarului în vederea selecției executanților sau a subcontractanților, pregătirea proiectului, întocmirea listelor de cantități și a necesarului de materiale;
       Realizarea Cărții Tehnice a construcției;
       Întocmirea documentațiilor tehnice pentru ofertare, respectiv situații de lucrări.
 
Serviciile de consultanță în construcții se adresează în general investitorilor privați, sectoarelor administrației de stat sau societăților comerciale de orice tip, ale căror activități au nevoie de sprijin tehnic în scopul realizării unor investiții de calitate. Cei mai mulți beneficiari ai acestor investiții sunt persoane fără cunoștințe vaste în domeniul construcțiilor, astfel că aceștia necesită în cele mai multe cazuri asistență tehnică pe perioada derulării lucrărilor de construcții. Principalul sector vizat de către noi sunt societățile comerciale care activează în domeniul construcțiilor și care, având în vedere oscilația pieței construcțiilor din ultimii ani, sunt reticente la noi angajări și preferă colaborarea cu terți pentru suplimentarea personalului, strict pe perioada de desfășurare a contractelor de execuție.
 
Diferențierea noastră față de alte societăți cu specific asemănător este orientarea spre nevoile clientului, adaptarea la situațiile impuse prin specificul proiectului, flexibilitatea și disponibilitatea dată de spiritul tânăr al echipei și de experiența acumulată în domeniu.