Servicii

Serviciul oferit de TECTUM PRO S.R.L. este consultanță tehnică în domeniul construcțiilor civile.

 

Aceasta reprezintă practic, suportul tehnic oferit beneficiarului, fie investitor, fie executant în cadrul unui proiect de construcții, și anume satisfacerea nevoii celor anterior precizați, prin asigurarea cu personal specializat, strict pe perioada derulării proiectului.

 

În procesul de prestare a serviciului de consultanță tehnică în domeniu construcțiilor civile se vor evidenția următoarele etape:

 

1.    Identificarea investițiilor de interes în domeniu. Identificarea potențialilor clienți;
2.    Semnarea unui contract de prestări servicii, în urma prezentării ofertei și a negocierii condițiilor contractuale;
3.    Cunoașterea și însușirea proiectului de execuție a lucrărilor de construcții de către echipa de consultanță;
4.   Oferirea suportului tehnic în funcție de nevoia și solicitarea beneficiarului pentru pregătirea, documentarea, urmărirea și verificarea preliminara (dacă este cazul) a următoarelor tipuri de lucrări: lucrări de rezistență, terasamente, închideri exterioare, învelitori, terase verzi, hidroizolații, compartimentări, tencuieli, finisaje și vopsitorii, pardoseli diverse, placări ceramice, placări cu lemn, etc.
5.    Consultanță pentru întocmirea documentației tehnice necesară în vederea recepției lucrării.